Wanakkam

Waterputten, boorputten, vijvers, watertanks,uitdiepen of ontzilten van watervoorzieningen, kunstmatig aangelegde meren om het water uit de bergen te vergaren……


 

Op 21 juli 2011 vertrekken we te voet naar Santiago te Compostela vanuit Sint-Martens-Lennik (Vlaams-Brabant) voor een tocht van ongeveer 2.500 km.

We ondernemen deze pelgrimstocht vooral uit religieuze overtuiging en stappen voor een goed doel in India met als thema

 

“ WATER IS LEVEN, OOK EN VOORAL IN INDIA”

 

Het objectief is de tribale bevolking (de armste der armen)  in het indische binnenland te voorzien van sanitaire voorzieningen en drinkbaar water.

Door onze relatie met India via onze 2 adoptiekinderen (Pinki, dochter van 29 jaar en Renu, zoon van 26 jaar) kiezen wij voor een project in India.

Onze keuze viel op  project nr 10 van de VZW WANAKKAM dat uitgevoerd wordt in samenwerking met Caritas International en de Vlaamse Regering.

 

Historische achtergrond en doel;
Vlaanderen heeft zich politiek geëngageerd om de VN-millennium- doelstelling inzake veilig drinkwater en sanitatie (sanitaire voorzieningen en waterzuivering), genomen op de Wereldtop in Johannesburg (2002), mee te realiseren.
Vlaanderen heeft zich als doel gesteld om tegen 2015 te komen tot drinkwatervoorziening voor 6 miljoen mensen in het Zuiden  hetzij evenveel als er Vlamingen zijn.

Hiervoor werd in 2010 maximaal  € 400.000 voorzien als cofinanciering van drinkwaterprojecten in het Zuiden.

Deze projecten moeten tot stand komen door een samenwerking tussen minstens 2 Vlaamse partners. Daarbij wordt gestreefd naar het ondersteunen van lokale partners, gekoppeld aan uitwisseling van expertise.
Tot zover wat achtergrond informatie …

Kroniek 
Voor WANAKKAM is water altijd al één van de prioriteiten geweest . In 35 jaar werking in India hebben zij ontelbare waterputten, zuiverings-installaties, sanitaire voorzieningen, waterpompen en irrigatiesystemen gesponsord.  Telkens lokale, heel concrete kleinschalige projecten.
Dit is blijkbaar niet ontgaan aan Caritas International.
Toen begin juni 2010 Caritas International op zoek was naar een partner voor India zijn ze omwille van de vele contacten en expertise in India  bij Wanakkam terecht gekomen.

De VZW WANNAKAM heeft dan onderzocht  of ze in het kader van dit Vlaamse initiatief een dossier tot subsidiëring zouden indienen.  Na ruggespraak met een goede Wanakkamvriend,( Father Leeno uit Warangal), hebben ze dan uiteindelijk besloten om samen met Caritas International een aanvraag te formuleren .

De aanvraag werd heel nauwkeurig gecontroleerd en nagegaan of ze wel overeenkwamen  met de  doelstellingen .  Het voorstel werd eind september 2010 door de dienst ontwikkelingssamenwerking als project weerhouden.  Nu nog de eindbeslissing – financiële  steun – .

Concreet;
Het gaat hier concreet over een project van € 100.000.  De Vlaamse overheid betaald 70 % (€ 70.000)  en de 2 partners (Caritas en Wanakkam) elk 15 %  (€ 15.000).

Tijdens de laatste Wanakkamreis in juli 2010 zijn enkele bestuurders de dorpjes waar dit project zal gerealiseerd worden, gaan bezoeken.  Deze reis werd volledig door de bestuurders met eigen middelen betaald.
In deze dorpjes is er een totaal gebrek aan enige vorm van water, laat staan drinkbaar water.  Schrijnende toestanden, waar de mensen leven in modderpoelen.

Dit waterproject zal het leven in een 10 tal dorpen  (200.000 arme Indiërs) drastisch veranderen:  irrigatie, sanitair maar vooral drinkbaar water voor mens en dier.

Dit alles zullen wij met Wanakkam mee kunnen realiseren.

 

UITDAGING GUIDO EN AGNES OP WEG

 

Naast de uitdaging de pelgrimstocht van 2513 km tot een goed einde te brengen willen wij proberen het volledig project gesponsord te krijgen (totaal 15.000 euro).

Al het ingezamelde geld gaat integraal naar WANAKKAM om het project te kunnen verwezenlijken.

Dankzij onze eerste bijdrage (opbrengst Kerstmarkt Sint-Martens-Lennik) werden de voorbereidende werken reeds gestart in januari 2011.

Eind mei 2011 hadden wij een ontmoeting in Lennik met  Father Leeno uit Warangal  (projectverantwoordelijke van het Bisdom Warangal) die ons meer informatie gaf over het goede verloop van de werkzaamheden met bewijsmateriaal en foto’s.  Deze zullen later op de website geplaatst worden.

 

U kan ons helpen dit project te steunen;

  • door storting van een vrij bedrag op rekeningnr. 293-0461360-83 van Wanakkam VZW met vermelding “Guido en Agnes op weg …”
    Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar;
  • door km-sponsoring: 1 euro per km, voor een bepaald traject – storting op rekeningnr. 744-0306147-08 van “Vermeir-Vereertbrugghen – Wanakkam”,  met vermelding “Guido en Agnes op weg …”

 

Dankzij jullie steun kan de armste bevolking in India groeien naar een beter en menswaardiger bestaan

1 Response to Wanakkam

  1. Luc uit Berchem 2600 schreef:

    Ik wens je een aangename tevens veilige tocht….je moet m.i. niet religieus zijn om sociaal te handelen of toch wel ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *