“Water is Leven” – 2013

“Water is Leven” in India

 Beste vrienden, kennissen en sympathisanten,

Op 21 juli 2011 vertrokken Agnes en Guido vanuit Sint-Martens-Lennik te voet naar Santiago de Compostela en stapten voor een goed doel in India, nl. “WATER IS LEVEN”. Op 29 oktober 2011 – 101 dagen en 2.359 km later – stonden ze voor de kathedraal van Santiago de Compostela.

De voornaamste doelstelling van dit project is proper sanitair en drinkbaar water te voorzien voor de tribale en zéér arme bevolking in het district Guntur, een regio in het bisdom Warangal in de deelstaat Andhra Pradesh. In deze dorpen is er een totaal gebrek aan enige vorm van water; schrijnende toestanden waar de mensen leven in modderpoelen. Dit project gaat het leven van ongeveer 20.000 arme Indiërs drastisch veranderen en biedt hen in de eerste plaats een menswaardiger bestaan. We kunnen dit project ten volle steunen dankzij onze persoonlijke inzet, de hulp van vele vrienden en de gulle giften van onze dorpsgemeenschap. Samen haalden we de mooie som van  19.120,06  euro bijeen.

In januari 2011 werd de eerste fase van de werken opgestart en in september werd een eerste schijf van 5.316 euro overgemaakt aan Father Leeno, die de werken nauwlettend opvolgt voor het bisdom en Wanakkam.

Je moet het gezien hebben om te kunnen geloven in welke erbarmelijke en totaal onhygiënische omstandigheden vele Indiërs op het platteland anno 2012 moeten leven. Daarom blijven wij ons inzetten voor deze mensen, die vaak behoren tot de allerlaagste kaste van de maatschappij. We zullen hen blijven steunen met nieuwe kleinschalige en nuttige waterprojecten, die zullen worden gerealiseerd in samenwerking met Wanakkam.

U kan ons project ook steunen door storting van een vrij bedrag op rekeningnummer      293-0461360-83 van Wanakkam met vermelding “Guido en Agnes op weg …”.  Giften vanaf 40 euro / jaar zijn fiskaal aftrekbaar.

In naam van het hele Wanakkam-team, allemaal vrijwilligers, danken wij alle mensen die ons project en onze pelgrimstocht hebben gesteund. 

Duizendmaal dank!

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Indiareis 2013. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *